Over de Dam Re-integratie, Loopbaanbegeleiding en Advies
Op weg naar jouw nieuwe baan!


Regionale partner in de omgeving Westfriesland (Enkhuizen, Hoorn, Purmerend, Alkmaar, Edam)

Welkom op deze tijdelijke website. Wij hopen uiterlijk in mei 2019 de site volledig in de lucht te hebben. 

Tot die tijd kunt u alvast wat informatie vinden over het bedrijf. 

Wat doet Over de Dam Re-integratie, Loopbaanbegeleiding en Advies?

Over de Dam is een regionale partner op het gebied van re-integratie / begeleiding van (langdurig zieke) werknemers en arbeidsbemiddeling. We hebben kennis van de arbeidsmarkt, een groot netwerk binnen het bedrijfsleven en weten ook onze weg te vinden binnen het UWV en de gemeentes. Daarnaast hebben we kennis van de sociale kaart.

Met ruim 13 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling en begeleiding tijdens re-integratie en loopbaantrajecten verwacht Over de Dam een goede partner te zijn. Wij kunnen u adviseren over loopbaanvraagstukken en begeleiding van uw langdurig zieke medewerkers, in het kader van het 2e spoor.  Wij voeren adequate trajecten uit, conform de maatstaven van het UWV en volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. 

 Tijdens de trajecten kan een realistisch toekomstperspectief worden geboden, dat aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat. Daarnaast houden we onze kennis actueel door scholing en deelname aan trainingen, workshops en bijeenkomsten van de beroepsvereniging.

Onze missie is dat voor iedereen een leuke en passende werkomgeving beschikbaar is. We helpen graag bij het in kaart brengen van de kwaliteiten en talenten en het zoeken naar een passende werkomgeving. Met uw medewerker maken we een plan van aanpak om tot het gewenste doel te komen.

We maken onder andere gebruik van de volgende instrumenten en technieken:

ü Loopbaantesten en persoonlijkheidstesten

ü Kernkwadranten

ü Kwaliteiten en talenten

ü Doel- en oplossingsgerichte coaching

ü Interventies gericht op zelfredzaamheid (Miltontaal / Metamodel)

Daarnaast hebben we kennis van de actuele manier van solliciteren en het gebruik maken van Social Media en het eigen netwerk om zo snel mogelijk die leuke baan te bemachtigen.

Naast een praktische, doelgerichte manier van werken is uiteraard ruimte voor omgang met de nieuwe situatie. De werknemer wordt echter actief gestimuleerd om de volgende stap te zetten naar een nieuwe baan/ nieuwe mogelijkheden.  

Over de Dam werkt nauw samen met andere organisaties om mensen en bedrijven met elkaar te verbinden. Als iemand gestart is op een nieuwe werkplek, blijven wij tijdelijk in beeld om zo tot een duurzame plaatsing te komen.

We hebben kennis van de huidige subsidies en regelingen voor werkgevers, waardoor wij kunnen adviseren over de te nemen stappen.

Klik-gesprek
Een effectief traject is een traject waarbij het klikt tussen de werknemer en de loopbaanadviseur. We bieden uw werknemer dan ook de mogelijkheid tot een klik-gesprek om kennis te maken. Gesprekken kunnen op verzoek plaatsvinden bij de werknemer thuis of op locatie van de werkgever.

Noloc gecertificeerd
Over de Dam is Noloc gecertificeerd.

Noloc-erkende loopbaanprofessionals voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister en dragen daarbij mee aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. Zie www.noloc.nl voor meer informatie.