Over de Dam Advies

Over de Dam Advies is een regionale partner op het gebied van re-integratie / begeleiding van (langdurig zieke) werknemers en arbeidsbemiddeling.  We begeleiden werkgevers en werknemers met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter en werken hierbij nauw samen met casemanagers en overige betrokken partijen.

Over de Dam Advies heeft kennis van de arbeidsmarkt, een groot netwerk binnen het bedrijfsleven en wij weten ook onze weg te vinden binnen het UWV en de gemeentes. Daarnaast hebben we kennis van de sociale kaart.

De eigenaar van Over de Dam Advies heeft bijna 20 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling en begeleiding tijdens re-integratie en loopbaantrajecten. Hierdoor kan een realistisch toekomstperspectief worden geboden, dat aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat. Daarnaast houden we onze kennis actueel door scholing en deelname aan trainingen, workshops en bijeenkomsten van de beroepsvereniging ( als Register Loopbaanprofessional via Noloc wordt onder andere de kennis up-to-date gehouden).

Onze missie is dat voor iedereen een leuke en passende werkomgeving beschikbaar is. We helpen uw medewerker graag bij het bepalen van een passende route naar deze werkplek, door middel van het maken van een realistisch plan.

Naast een praktische, doelgerichte manier van werken is uiteraard ruimte voor omgang met de nieuwe situatie. Uw werknemer wordt echter wel actief gestimuleerd om de volgende stap te zetten naar een nieuwe baan/ nieuwe mogelijkheden.

We maken onder andere gebruik van de volgende instrumenten en technieken:

  • Loopbaantesten en persoonlijkheidstesten
  • Kernkwadranten
  • Kwaliteiten en talenten
  • Doel- en oplossingsgerichte coaching
  • Interventies gericht op zelfredzaamheid (Miltontaal / Metamodel)

We hebben  kennis van de actuele manier van solliciteren en het toepassen van Social Media en het eigen netwerk om zo snel mogelijk die leuke baan te bemachtigen.

Over de Dam Advies werkt nauw samen met andere organisaties om mensen en bedrijven met elkaar te verbinden. Als iemand gestart is op een nieuwe werkplek, blijven wij zo lang als nodig in beeld om zo tot een duurzame plaatsing te komen.

We hebben kennis van de huidige subsidies en regelingen voor werkgevers, waardoor wij kunnen adviseren over de te nemen stappen.