2e spoor re-integratie

In geval van langdurig zieke werknemers, krijgt u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat onder andere beschreven dat zowel werkgever als werknemer verplicht zijn mee te werken aan de re-integratie om zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk te kunnen in passende werkzaamheden. Indien duidelijk is dat deze werkzaamheden niet meer bij de huidige werkgever mogelijk zijn, wordt de inzet van een 2e spoor traject geadviseerd. Dit traject wordt vaak in het tweede ziektejaar opgestart, tenzij al eerder duidelijk is dat het eigen werk niet meer mogelijk is en geen andere passende werkzaamheden beschikbaar zijn.

Over de Dam Advies beschikt over ruime kennis en ervaring om 2e spoor re-integratietrajecten adequaat uit te voeren, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en conform de richtlijnen van het UWV.

Uw werknemer krijgt intensieve begeleiding in het omgaan met de huidige situatie. Denk hierbij aan rouwverwerking; het verlies van de huidige baan en het effect hiervan op het leven van uw werknemer. Daarnaast zal uw werknemer gecoacht worden op de vaardigheden en capaciteiten en het in kaart brengen van de huidige positie op de arbeidsmarkt en de bijbehorende mogelijkheden.

Mogelijke onderdelen van een 2e spoor traject zijn:

  • In kaart brengen van de kernkwaliteiten en capaciteiten
  • Aanscherpen van de sollicitatievaardigheden
  • Empowerment / omgaan met de huidige situatie
  • Opstellen realistisch zoekprofiel in de regionale arbeidsmarkt
  • Begeleiding bij het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Werkervaringsplaatsen bij andere werkgevers (mogelijk tot resultaat dat hier een detachering of dienstverband uit volgt)
  • Jobhunting en Bemiddeling naar een baan (indien mogelijk)
  • Voorbereiden en voeren van netwerkgesprekken
  • Overige interventies
  • Na een intakegesprek met uw medewerker, kunnen wij een maatwerkofferte aanbieden met de kosten en duur van een traject.

Tweesporenbeleid

Indien de prognose is dat uw werknemer in het tweede ziektejaar alsnog zal herstellen en terug kan keren in de huidige functie, adviseren wij om een tweesporenbeleid te volgen. Een aangepast traject, waarin snel geschakeld kan worden, behoort dan tot de mogelijkheden.